Revenge Priston Tale

8:00-23:00 Thứ 2 - CN


Revenge Priston Tale

8:00-23:00 Thứ 2 - CN

Trang chủ Tin tức Update phiên bản 1005


Update phiên bản 1005
 

Update phiên bản 1005:
– Chỉnh sửa viên Neid có thể respec item 80.
– Chỉnh delay skill AOE của Knight.
– Cập nhật thêm áo tạo hình và vật phẩm trong tạp hóa.

Link update nếu autoupdate không chạy:
http://revengept.com/update/update.zip