Revenge Priston Tale

8:00-23:00 Thứ 2 - CN


Revenge Priston Tale

8:00-23:00 Thứ 2 - CN

Trang chủ Tin tức Update phiên bản 1004


Update phiên bản 1004
 

Update phiên bản 1004:
– Chỉnh sửa delay skill AOE của một nhân vật.
– Hiển thị lại hệ của quái vật.

Link update nếu autoupdate không chạy:
http://revengept.com/update/update.zip