Revenge Priston Tale

8:00-23:00 Thứ 2 - CN


Revenge Priston Tale

8:00-23:00 Thứ 2 - CN

Trang chủ Hoạt động Tier 2 Rank-Up : Tempskron


Tier 2 Rank-Up : Tempskron
 

Cấp độ: 20

Phần thưởng:
– Thêm 4 skill mới : Tier 2
– Tăng giới hạn gold có thể mang theo lên 50.000.000

Chi tiết nhiệm vụ :
Khi bạn đã đạt đến cấp độ 20 và học đủ các kỹ năng mà bạn có của bộ tộc Tempskron (Fighter, Mechanician, Pikeman, Archer), bạn có thể thực hiện nhiệm vụ thăng cấp. Đi đến Ricarten Town và gặp Skill Master, Verkan

Click vào biểu tượng rank-up ở dưới cùng của cửa sổ pop-up
(nếu đó là màu xám, bạn vẫn cần phải học tất cả các kỹ năng sẵn có hiện tại của bạn).

Nhiệm vụ của bạn là tiêu diệt ba Wolverines, xuất hiện ở vùng đồng cỏ của lục địa Tempskron : Bamboo Forest và Acacia Grove. Mỗi quái vật trong ba Wolverine sẽ chứa một vật phẩm quest: Tail, Horn và Claw. (Bạn có thể tìm thấy 3 vật phẩm này ở mục quest trong thùng đồ: để truy cập vào nó, bấm vào “!” ở phía dưới bên trái). Nếu bạn đã tiêu diệt một wolverine nhưng không nhận được vật phẩm nhiệm vụ, có thể là một người khác đã tấn công và làm sát thương wolverine nhiều hơn bạn, hoặc bạn đã đạt được vật phẩm nhiệm vụ này từ wolverine.


Dưới đây là bản đồ mà bạn có thể tìm thấy Wolverine.
[B]Bronze, [S]Silver, [G]Gold.

Bronze Wolverine  Silver Wolverine  Golden  Wolverine

Sau khi bạn đã giết cả ba con Wolverines và nhận được tất cả các món nhiệm vụ (Tail, Claw và Horn), đi trở lại gặp Skill Master, Verkan nằm ở Thị trấn Ricarten và bạn có được thứ hạng của bạn.

Sau đó, bạn có thể học đuợc các kỹ năng từ Skill Master, Verkan trong thị trấn Ricarten.

Xem các nhiệm vụ khác!