Revenge Priston Tale

8:00-23:00 Thứ 2 - CN


Revenge Priston Tale

8:00-23:00 Thứ 2 - CN


Sealed Fury
 

Cấp độ: 80

Phần thưởng: +5 Stat Points, +2 Skill Points

Chi tiết nhiệm vụ :

Để theo dõi nhiều quái vật bạn giết, mở thông báo chatbox bằng cách nhấp vào

Nhân vật của bạn phải đạt được cấp độ là 80. Đầu tiên bạn hãy tới gặp Temple Priest ở bên ngoài của Sanctuary. Ông ta sẽ giao cho bạn nhiệm vụ là giết 10 quái vật Ratoos ở Cursed Temple Floor 2. Và khi đã hoàn thành việc giết 10 quái vật Ratoos, bạn hãy quay trở về gặp Temple Priest và ông ta sẽ thưởng cho bạn 5 điểm cộng và 2 điểm Skill.

Xem các nhiệm vụ khác!