Revenge Priston Tale

8:00-23:00 Thứ 2 - CN


Revenge Priston Tale

8:00-23:00 Thứ 2 - CN

Trang chủ Hoạt động Friendship with Mitchell


Friendship with Mitchell
 

Cấp độ: 70

Phần thưởng: +5 Stat Points, +1 Skill Point

Chi tiết nhiệm vụ :
Đi đến Cursed Temple nằm trong vùng đất cấm (55) bên ngoài của Cursed Temple 1 (70), anh ta sẽ cho bạn biết rằng bạn phải săn lùng và phá hủy 10 của Typhoon hùng mạnh đã gây ra nhiều sóng gió trong đền Cursed Temple 1 (70).

Để theo dõi nhiều quái vật bạn giết, mở thông báo chatbox bằng cách nhấp vào

Nếu bạn làm tốt, và giết đủ 10 con Typhoon, trở về gặp Guardian đền Cursed Temple 1 và ông ta sẽ thưởng cho bạn +5 Stat Points, +1 Skill Point.

Xem các nhiệm vụ khác!