Revenge Priston Tale

8:00-23:00 Thứ 2 - CN


Revenge Priston Tale

8:00-23:00 Thứ 2 - CN


Eura Village
 

Cấp độ: 90
Phần thưởng: +40HP (vĩnh viễn)
Chi tiết nhiệm vụ :
Gặp Force Master ở Eura Village (90) ông ta sẽ yêu cầu bạn tiêu diệt 10 Iron fist ở Heart of Perum.

Để theo dõi số lượng quái vật bạn đã tiêu diệt, bạn hãy mở thông báo chatbox bằng cách nhấp vào .
Nếu bạn đã tiêu diệt đủ số lượng Iron Fist theo yêu cầu, hãy quay lại gặp Force Master ở Eura Village (90) ông ta sẽ thưởng cho bạn sheltom “Loytra” có tác dụng tăng 40HP.

Xem các nhiệm vụ khác!