Revenge Priston Tale

8:00-23:00 Thứ 2 - CN


Revenge Priston Tale

8:00-23:00 Thứ 2 - CN

Trang chủ Hoạt động Bitter Ordeal


Bitter Ordeal
 

Cấp độ: 90

Phần thưởng : +10 điểm cộng sau mỗi cấp 90

Chi tiết nhiệm vụ :
Nhân vật của bạn phải đạt được cấp độ là 90. Đầu tiên bạn hãy tới gặp Derik the Commandant ở thành phố Ricarten, và ông ta sẽ nói với bạn đi tìm Royal Mage Ray ở thành phố Pillai (gần Skill Master, Verkan). Sau đó ông ta sẽ nói với bạn là bạn cần phải đi đến nơi Heary of Perum rất nguy hiểm và săn 50 con quái vật Iron Golems. Lưu ý rằng nhiệm vụ này không đơn giản bởi vì khi làm bạn đã bị mất đi phân nửa sức mạnh.

Để theo dõi nhiều quái vật bạn giết, mở thông báo chatbox bằng cách nhấp vào 

Nếu bạn hết máu, bạn sẽ thua và sẽ không thể hoàn thành nhiệm vụ của mình, nhưng nếu bạn có thể giết được tất cả 50 con quái vật Iron Golems mà không có chết, hãy trở về gặp Royalmage Ray và ông ta sẽ công nhận bạn như là một chiến binh hùng mạnh nhất của vương quốc này, và phần thưởng của bạn sẽ là 10 điểm cộng cho mỗi level tiếp theo, thay cho chỉ tăng 7 level từ nhiệm vụ “Test of Kingdom”. (Gợi ý : Magicians và Priestesses thuận lợi hơn khi làm nhiệm vụ này. Các bộ tộc còn lại sẽ hơi bị khó khăn khi làm nhiệm vụ này. Tôi nhấn mạnh đây là nhiệm vụ rất khó, và khó nhất trong tất cả các nhiệm vụ, nếu đủ khả năng bạn cũng nên làm thử xem sao.

Mẹo: Chúng tôi đề nghị bạn làm nhiệm vụ Eura Village trước: thưởng 40 hp sẽ giúp bạn trong nhiệm vụ khó khăn này.

Xem các nhiệm vụ khác!