Revenge Priston Tale

8:00-23:00 Thứ 2 - CN


Revenge Priston Tale

8:00-23:00 Thứ 2 - CN

Trang chủ Hướng dẫn Dịch vụ RevengePT


Dịch vụ RevengePT
 

RevengePT xin thông báo bảng giá khi sử dụng dịch vụ:

1. Đổi tên nhân vật: 50 Cash.

2. Chuyển ID: 100 Cash.

3. Chuyển Class nhân vật: 200 Cash (Không áp dụng với Mgs và Prs).

4. Chuyển Spec Item: 100 Cash / 1 item (Không áp dụng cho item sử dụng đá tăng cường).

5. Backup item age bùm:

– Item Age 11 – 19: 150 Cash + Item Clean.

– Item Age 20 – 25: 200 Cash + Item Clean.

*Lưu ý: Item clean ở đây chính là item tương tự item bạn age bùm.

– Vũ khí 1 tay cần cash + vũ khí clean 1 tay.

– Vũ khí 2 tay cần cash + vũ khí clean 2 tay.

– Đồ phòng thủ tương tự, áo cần áo, tay cần tay, chân cần chân, ống máu cần ống máu, shield và orb có thể sử dụng cho nhau.

Ví dụ backup axe 115 + 16 thì cần 150 cash + vũ khí clean 115 bất kì.

Để sử dụng dịch vụ yêu cầu bắt buộc phải đăng nhập diễn đàn để post bài sử dụng dịch vụ.

– Dịch vụ liên quan đến nhân vật tài khoản sẽ post vào Dịch vụ tài khoản.

– Dịch vụ liên quan item sẽ post vào Backup Item.

Nội dung bài viết sẽ như sau:

Tên tài khoản:

Tên nhân vật:

Dịch vụ sử dụng: