Revenge Priston Tale

8:00-23:00 Thứ 2 - CN


Revenge Priston Tale

8:00-23:00 Thứ 2 - CN

Vũ khí sử dụng chính: Claw, Hammer
Kỹ năng: Là nhân vật độc nhất trong Priston Tale có thể sử dụng nhiều loại vũ khí khác nhau.
Chỉ số mặc định: Strength: 24 - Spirit: 8 - Talent: 25 - Agility: 18 - Health: 24

Vũ khí sử dụng chính: Axe
Kỹ năng: Sức phòng thủ tốt cùng khả năng tấn công sát thương đơn mục tiêu cực mạnh
Chỉ số mặc định: Strength: 28 - Spirit: 6 - Talent: 21 - Agility: 17 - Health: 27

Vũ khí sử dụng chính: Scythe
Kỹ năng: Né tránh cao, khả năng tấn công mục tiêu với sát thương cực lớn
Chỉ số mặc định: Strength: 26 - Spirit: 9 - Talent: 20 - Agility: 19 - Health: 25

Vũ khí sử dụng chính: Bow
Kỹ năng: Khả năng di chuyển nhanh và tấn công từ xa nhiều mục tiêu, tốc độ đánh cao, sát thương lớn; Khả năng dồn sát thương một mục tiêu tốt
Chỉ số mặc định: Strength: 17 - Spirit: 11 - Talent: 21 - Agility: 27 - Health: 23

Vũ khí sử dụng chính: Sword
Kỹ năng: Lực phòng thủ khá, tốc độ đánh cao cùng sát thương lớn, có khả năng tấn công sát thương cao vào một mục tiêu
Chỉ số mặc định: Strength: 26 - Spirit: 13 - Talent: 17 - Agility: 19 - Health: 24

Vũ khí sử dụng chính: Javelin
Kỹ năng: Lực phòng thủ khá, tấn công từ xa nhiều mục tiêu, tốc độ đánh cao, sát thương lớn
Chỉ số mặc định: Strength: 23 - Spirit: 15 - Talent: 19 - Agility: 19 - Health: 23

Vũ khí sử dụng chính: Staff, Wand
Kỹ năng: Có lượng Mana dồi dào cùng khả năng tấn công diện rộng
Chỉ số mặc định: Strength: 16 - Spirit: 29 - Talent: 19 - Agility: 14 - Health: 21

Vũ khí sử dụng chính: Staff, Wand
Kỹ năng: Khả năng phục hồi tốt cùng kỹ năng tấn công diện rông
Chỉ số mặc định: Strength: 15 - Spirit: 28 - Talent: 21 - Agility: 15 - Health: 20

+

+

Revenge Priston Tale 2017